ZABITA
  DEVELİ KÖYÜNÜN TARİHÇESİ
 
              KIRKLARELİ   VİZE DEVELİ KÖYÜ TARİHÇESİ         
                                   DEVELİ   KÖYÜ
 
Vize nin Tam karşısında 4 kilometre mesafede en yakın köyüdür, 1877 yılında 134 yıl önce
Balkanlardan dönen Türkler den  7 hane bu köyü kurmuşlardır.
Köyün ismini de kendi mesleklerine uygun olarak Develi koymuş lar,Develerle ipek yolu
Nakliye işleri yapıyorlarmış Kıyı köyden ve panayır taşı iskelesinden mal alma ve getirme nakil işleri ile geçimlerini temin ediyorlarmış.
   Köyün Doğusunda ki arazilerde de deve hanlarının olduğu söylenmektedir.
   Develi köyü Arazisi 10 bin dönüm yüz ölçü müdür, 3 bin dönümü çiftçilik le işlenmektedir.
%10 kısmı sulanabilir araziler dir, Son yıllarda kırsal arazilerde de su kuyuları ve sondaj la
Su bulunmaktadır.
   7 Bin Dönümü Orman arazisidir, Orman dan Köy halkı yakacak ihtiyacını karşılamaktadır.
Köyümüzün hayvanları otlamaktadır,Ormandan da bu şekilde Köy halkı yararlanmaktadırlar.
   1915 ve 1916 Yıllarında balkan harbinden, Köyümüzde 2 adet Şehidimiz vardır.
Köy halkı su ihtiaç ları nı  Köyün altından geçen dereden ve evlere açılan su kuyuların den kullanarak ta ki 1951 Yılında ki Menderes Hükümetinin 7 Köye su projesinin uygulamasına kadar.köy medan ları na ve mahallelerine 1 er çeşme yapana kadar.
   Köyümüzün VİZE     ile bağlantı yol durumu trafık anlamda 1966 yılında taş mıcır dökülerek yapılmıştır, Asfalt lama 80 li yıllarda lapılmıştır.
   Köyümüzün arazisinin az olması batımından 1950 yıllarından sonra yetişen gençlerimiz örnek olarak Bursa lı Şakir ER , Mutsa Dündar. Selahattin Can, Osman BİÇER gibi.
   Köyümüzün nufus u 1935 te gelen huhacır lar, 1950 de gelen muhacır lar la ve son yılarda yurdumuzun çeşitli gölgelerinden 1988 göçmenlerin den     KÖYÜMÜZÜ beye nen kişiler le 
1950 yıllar ın da 50 hane olan köyümüz son sayımlarda 86 hane ye yükselmiş tir.    
Köyün elektrik aydınlanması ve evlere  suların bağlanması 1970 li yıllarda yapılmıştır.
 Köyümüzün yolu ile Vize arasındaki 4 kilometre mesafe Vize halkı spor ve gezi yolu olarak
Kullanmaktadır, lar gelecek yıllarda KÖYÜMÜZ   Vize nin parlayan yıldızı olmaya adaydır.
 Köy ümü zün daha ileri seviyelere gelmesi için Gazeteci ve TV yapımcısı Sayın Recep Erdoğan ile köyümüze Osman BİÇER ile gelip köy Muhtarlığını ziyaretinden sonra Köyün
Tabiat ve yerleşim durumunu çok beyen miş ve köyün güzelleş mesi ve gelişmesi için Develi
Köyü kültür, güzelleştirme ve yardımlaşma Derneği kurulmasını önermiştir,
 Köyümüz Şehitleri nin resimledi ve Köyümüz Şairlerinden Bursa lı 
Şakir Er Şehit ler imi ze yazdığı şiirin resimlerini çekmiş tir,Köy muhtarı ve köy halkına köyde doğup büyüdüğü evin sokağına ŞAİR BURSALI ŞAKİR ER SOKAĞI adının verilip
Tabelasının yaptırılmasını istemiştir. Yazdığı şiirin resimlerini çekmiştir.
   Yazan: SÜPER HABER GAZETESI KÖŞE YAZARI Osman BİÇER    27/01/2011
 
 
  Bugün 28470 ziyaretçikişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=